مرتضی شریعت Cover Image
User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
مرتضی شریعت Profile Picture

زمستان هجوم زمهریر دی و بهمن نیست...خالی گرم اغوش توست/

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

چشمه عاشقانه های من می خشکد می میرد تمام می شود وقتی که تو رو بر می گیری از من.آن زمان است که در می یابم جهان معنا خالی از هر واژه ای است/سلام

image
لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

دختره از پسره پرسید چه کنم تا ماشینم زودتر به فروش برسه؟بهش گفت بزنش تو دیوار.دختره هم کوبوندش به دیوار ولی مونده چرا فروشش نمیره...روز دخی های گل مبارک

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

روزه سکوت خواهم گرفت وقتی نطق تو آرامش بخش تر زهر نوایی است/سلام

image
لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید
  • contract 10 پست ها

  • genders مذکر
  • pin قرار دارد در اهواز, استان خوزستان, ایران
  • درباره ما
  • مهربان و حساس