User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
user avatar
user avatar

ali

مذکر

11

دوستان

0

آلبوم ها

20

پست ها

زندگی میکند در: جمهوری اسلامی ایران

×

جزئیات

  • مذکر

  • 1989/08/01

  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

قبل 7 ماه - ترجمه

زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده

وندر گل سرخ ارغوان پیچیده

در هر بندی هزار دل در بندش

در هر پیچی هزار جان پیچیده

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید
قبل 7 ماه - ترجمه

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید
قبل 7 ماه - ترجمه

گر بر سر نفس خود امیری، مردی

بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید
قبل 9 ماه - ترجمه

من هر روز و هر لحظه نگرانت میشوم که چه میکنی؟
کجایی؟
در چه حالی ؟
پنجره ی اتاقم را باز میکنم و فریاد میزنم تنهاییت برای من ...
غصه هایت برای من...
همه ی بغض ها و اشکهایت برای من تو فقط بخند ...
آنقدر بلند که من هم از اینجا بشنوم صدای خنده هایت را صدای همیشه خوب بودنت را...!

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

شرافتمندند
آدم هایی که شبیه حرف هایشان هستند
حتی اگر حرف هایشان آرامش خاطرمان نباشد...
این که از آغاز هر رابطه نگاه فریبکارانه ندارند یعنی برای انسانیت احترامی عظیم قائلند
و آنچه که آن ها را از دیگران متمایز می کند،
وفاداری همه جانبه به روح خویش است...

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید