تولیدوفروش دکل مهاری

تولیدوفروش دکل مهاری

Posted November 11,2017 in Economics and Trade.

itkahkeshan
0 Friends 212 Views

ساخت ، تولید ، نصب و نگهداری انواع دکل مهاری G35-G45

1.فروش دکل مهاری جی 35 مهاری سه وجهی
2.فروش دکل مهاری جی 45 مهاری سه وجهی
3.فروش دکل جی 35 مهاری چهار وجهی
4.فروش دکل جی 45 مهاری چهار وجهی
5.فروش انواع متعلقات و ملزومات دکل مهاری
6. تولید سفارشی به در خواست مشتری
7.فروش سیستم روشنایی
8.فروش سیستم ارتینگ و....
9.نصب دکل مهاری به صورت استاندارد
10.پیاده سازی دکل های نصب شده
11.پیاده سازی انواع دیش و آنتن های وایرلس از روی دکل
12.نگهداری و تعمیر دکل شامل ریگلاژ ، چکاپ ادواری و ...
13.فروش تجهیزات رادیویی وایرلس ( میکروتیک ، نترونیکس و ... )
14.راه اندازی و نصب سیستم های وایرلس
---------------------------------------- ---------------------------------------- 

تلفن دفتر : 88924922-88925069-021

وب سایت : www.dakalnet.com

itkahkeshan Articles

Read more

Economics and Trade
November 11, 2017 | 298 Views

People and Nations
June 6, 2017 | 1104 Views

Economics and Trade
February 2, 2018 | 225 Views

People and Nations
December 12, 2017 | 179 Views

Science and Technology
June 6, 2017 | 725 Views