×

Details

 • Male

 • Working at شرکت تبلیغاتی معید

 • Living in Iran (Islamic Republic of)

 • Located in مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

 • Website https://goldsmile.net

×

Details

 • Male

 • Working at شرکت تبلیغاتی معید

 • Living in Iran (Islamic Republic of)

 • Located in مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

 • Website https://goldsmile.net

شاید تو مرا همدم ایام نباشی / این دل به فنا رفت ، نکند شاد نباشی
شب به سحر نرسید ، به کجاباز شتابی ؟ / نکند روزی بیاید که مرا یاد نباشی

#محمود_تقوی_چ
#دل_نوشته
#لبخند_طلایی
#goldsmile

( روزها می آیند و میروند
زمان خواهد گذشت
کودکی متولد می شود
انسانی در بازی سیاه و سفید روزگار مات می شود
اما همچنان زمین به حیاتش ادامه میدهد.....)

ما ادما خودمون سرنوشتمون رو رقم میزنیم ...
به امید روزی که همه به این باور برسن و بدبختی های زندگی رو سرنوشت خودشون ندونن و تسلیمش نشن
مال ما تازه شروع شده ...
به امید روز های خوب برای تمام دوستان و عزیزانم#محمود_تقوی_چ
#عاشقانه
#دل_نوشته
#لبخند_طلایی

سال هاست که برای زنده نگاه داشتن یادت به استیضاح میکشند مرا. . .
با این که میدانم این بار اگر از عشقم به تو دفاع کنم , مرا تبعید خواهند کرد ...
ولی باز قدم هایم را محکم بر میدارم و حرف هایم را رسا خواهم گفت ...
اگر تبعید هم شوم باز مرا خیالی نیست...
.....من تنها نیستم !!!

#محمود_تقوی_چ
#عاشقانه
#دل_نوشته
#لبخند_طلایی

اگر جمعه را می توانستم از تقویم روزگار حذف کنم , شاید تو هم از خاطرم به آسانی می رفتی ...
افسوس که تو همان غروب دلگیری که مرا توان ستیزش نیست

#محمود_تقوی_چ
#عاشقانه
#دل_نوشته
#لبخند_طلایی

رفتنت ماند خنجری بود نادان , قلبم را نشان کرد اما زبانم را برید ....
این زبان بریده چه دارد بگوید به تمام کسانی که تو را بهتر از من می شناختن؟؟؟!!

#محمود_تقوی_چ
#عاشقانه
#دل_نوشته
#لبخند_طلایی


 • 13 posts
 • Male
 • Working at شرکت تبلیغاتی معید
 • Living in Iran (Islamic Republic of)
 • Located in مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • Website
 • https://goldsmile.net