User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
user avatar
user avatar

جیک

مذکر

19

دوستان

0

آلبوم ها

19

پست ها

زندگی میکند در: جمهوری اسلامی ایران

×

جزئیات

I ❤️ TEHRAN

  • مذکر

  • 1997/09/17

  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

اولین وظیفه، گرفتن حق خود از زندگی است.

سخنی از آرتور شوپنهاور

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

سخنی از ولتر

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنا بر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این، همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.

سخنی از فریدریش نیچه

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

اگر روزی شأن و مقامت پایین آمد ناامید مشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید.

سخنی از افلاطون

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.

سخنی از سقراط

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

سالها کار سخت شما ممکن است یک شبه ویران شود، اما این مساله نباید شما را از ادامه سخت کوشی باز دارد.

سخنی از مادر ترزا

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید