جیک بلک‌وود Cover Image
User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید

پرسشی که هرگز بدان پاسخ داده نشده است و خود من نیز با وجود سی سال پژوهش و مطالعه برای آن پاسخی نیافته ام این است که «خواسته ی زنان چیست؟»

سخنی از زیگموند فروید

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

انسان واقعی کسی است که از کمک کردن به دیگران احساس رضایت می کند، اما از اینکه کسی به او کمک کند خجل و شرمسار می شود، زیرا نیکی کردن به دیگران نهایت ایثار و بزرگواری است و کمک گرفتن از دیگران بیانگر ضعف و حقارت است.
سخنی از ارسطو

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

شما نمی توانید با قصد انجام یک کار به شهرت برسید.
سخنی از هنری فورد

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

رای پیروزی یک راه آسان وجود دارد: هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است، وقت اختراع کنید.
سخنی از توماس ادیسون

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

آدم اکراه دارد که بگوید نیت «شاد بودن انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است.
سخنی از زیگموند فروید

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید