×

Details

  • Male

  • -0001/11/30

  • Living in Iran (Islamic Republic of)

×

Details

  • Male

  • -0001/11/30

  • Living in Iran (Islamic Republic of)

11 months ago - Translate

سلامتی همه اونایی که انقدر حرف داشتن که آخرش لال شدن ...
سلامتی همه اونایی که درد داشتن ولی نذاشتن کسی متوجه درداشون شه ...
سلامتی همه اونایی که چشم شون رو بخاطر یه نفر روی همه بستن ولی مجبور شدن چشم شون رو روی همون یه نفر هم ببندن چون مال مردم خور نیستن ...
سلامتی همه اونایی که دل شون گرفته ولی هیچکس نیست بهشون بگه چه مرگته ...
سلامتی همه اونایی که میخواستن زندگی شون خاص بشه و خاص هم شد ولی این خاص شدن کجا و اون خاص بودنی که میخواستن کجا ....

image
11 months ago - Translate

به یاد:

ای زن به تو از شوهرت اینگونه خطاب است
ارزنده ترین زینت زن طبخ کباب است
هرچند که تعظیم به مخلوق روا نیست
تعظیم به شوهر بکنی عین ثواب است
بد نیست که از غر زدنت نیز بکاهی
مخصوصاً اگر شوهرت اعصاب خراب است
تا وصله ی پوشاک تو معلوم نباشد
چادر به سرت کن که مهم حفظ حجاب است
هر زن که نوازش نکند شوهر خود را
بدجور پس از مرگ گرفتار عذاب است
از شوهرش آن زن که اطاعت ننماید
از دوزخیانی ست که در قیر مذاب است
احسنت بر آن زن که همان اوّل صبحی
رختش همگی شسته و بر روی طناب است
باید قفس از جنس طلا ساخت برایش
زن مثل قناری ست ولی مرد عقاب است
مرد است که اصل است چنان موج خروشان
زن وصل به اصل است، قشنگ است، حباب است
مردان همه باید دو سه تا زن بستانند
مقصود از این کار هوس نیست، ثواب است
دلواپس شعرم همه ی عمر؛ زنم گفت:
دلواپس نان باش که این خربزه آب است

متاسفانه شاعر نگون بخت همان شب بطور نامشخص از دار فانی را وداع گفت


  • 10 posts
  • Male
  • -0001/11/30
  • Living in Iran (Islamic Republic of)