×

Details

این منم خون جگر از بد دوران خورده
مرد رندی که رکب‌های فراوان خورده
غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم
فرض کن کوه شنی طعنه‌ی طوفان خورده

 • Male

 • 1995/03/06

 • Studying at زندگی

 • Living in Iran (Islamic Republic of)

 • Located in نور، Mazandaran Province, Iran

 • Website https://t.me/asadesmaeeli

×

Details

این منم خون جگر از بد دوران خورده
مرد رندی که رکب‌های فراوان خورده
غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم
فرض کن کوه شنی طعنه‌ی طوفان خورده

 • Male

 • 1995/03/06

 • Studying at زندگی

 • Living in Iran (Islamic Republic of)

 • Located in نور، Mazandaran Province, Iran

 • Website https://t.me/asadesmaeeli

12 months ago - Translate - پارک جنگلی نور، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
12 months ago - Translate - نور، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
12 months ago - Translate - آمل، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
12 months ago - Translate - محمودآباد، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
12 months ago - Translate - نور، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image