User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
×

جزئیات

این منم خون جگر از بد دوران خورده
مرد رندی که رکب‌های فراوان خورده
غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم
فرض کن کوه شنی طعنه‌ی طوفان خورده

 • مذکر

 • 1995/03/06

 • تحصیل میکند در زندگی

 • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

 • قرار دارد در نور، Mazandaran Province, Iran

 • وب سایت https://t.me/asadesmaeeli

×

جزئیات

این منم خون جگر از بد دوران خورده
مرد رندی که رکب‌های فراوان خورده
غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم
فرض کن کوه شنی طعنه‌ی طوفان خورده

 • مذکر

 • 1995/03/06

 • تحصیل میکند در زندگی

 • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

 • قرار دارد در نور، Mazandaran Province, Iran

 • وب سایت https://t.me/asadesmaeeli

قبل 9 ماه - ترجمه - پارک جنگلی نور، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
قبل 9 ماه - ترجمه - نور، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
قبل 9 ماه - ترجمه - آمل، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
قبل 9 ماه - ترجمه - محمودآباد، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image
قبل 9 ماه - ترجمه - نور، Mazandaran Province, Iran.

مهندس اسداسماعیلی یکی از جوانان موفق ایرانی و بنیانگذار بزرگترین شبکه آپلود در ایران، عضو انجمن برنامه نویسان کشور های حوزه خلیج فارس ، ایران ، روسیه و مدرس زبان برنامه نویسی تحت وب در ایران و یک جوان فوق با اخلاق و محبوب ایرانی که طرفداران زیادی هم در ایران دارد

image