amirghezel Cover Image
User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
amirghezel Profile Picture

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

شبست و شاهد و شمع و شراب و شیرینی غنیمتست چنین شب چو دوستان بینی

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید
  • contract 9 پست ها

  • genders مذکر
  • درباره ما
  • کنکوری