شرکت هوشمندسازان Cover Image
User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
شرکت هوشمندسازان احساس : خوشحال
قبل 21 روز ترجمه

دلم میخواست دلبند تو باشم
دلیل خاص لبخند تو باشم
به مرگم راضی ام اما زمانی
که یک لحظه فقط مال تو باشم

image
لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

ماندگاری یک زندگی به اینه که دو طرف مشتاق هم باشند نه محتاج هم

image
لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

مجذوب تبریزی:

اگر زلفت به هر تاری
اسیر تازه ای داد
مبارک باشداما دلبری
اندازه ای دارد

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید
  • 4 پست ها

  • مذکر
  • 1985/03/02
  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران