شرکت هوشمندسازان Cover Image
User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
شرکت هوشمندسازان احساس : خوشحال
قبل 3 دقیقه ترجمه

دلم میخواست دلبند تو باشم
دلیل خاص لبخند تو باشم
به مرگم راضی ام اما زمانی
که یک لحظه فقط مال تو باشم

image
لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

ماندگاری یک زندگی به اینه که دو طرف مشتاق هم باشند نه محتاج هم

image
لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید

مجذوب تبریزی:

اگر زلفت به هر تاری
اسیر تازه ای داد
مبارک باشداما دلبری
اندازه ای دارد

لطفا برای ارسال کامنت و لایک کردن وارد سایت شوید
  • 4 پست ها

  • مذکر
  • 1985/03/02
  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران