User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
×

جزئیات

  • مذکر

  • 2016/08/11

  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

×

جزئیات

  • مذکر

  • 2016/08/11

  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

ندارد خواب چشمِ عاشقِ دیوانه در شب ها ...

image

من در حوالی چشمانِ تیره‌ اَت جان باختم

image

بیان عشق به اندازه خود عشق مهمه

آدما به بیان کردن و بیان شدن احتیاج دارن

به کسی که دوسش داری بگو که دوستت دارم

image

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

شاید آن خنده که امروز

دریغش کردیم

آخرین فرصت خندیدن ماست

image